Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 3. Mai 1870.

Kjære Vedel! . . . Ved at gjennemtænke den igaar reviderede Pakke af Aktstykker reise mine Betænkeligheder sig væsentligst kun ved de 2 sidste af 1866 om hvorledes Sagen skulde stilles vis à vis Frankrig, hvilket discuteres i 2 Depecher af April saavel fra Moltkes som fra min Side. 2 ) . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.