Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 4. Mai 1870.

Kjære Directeur! . . . Jeg troer at maatte opgive Tanken om at gjennemlæse alle de Actstykker der maae forelægges Rigsdagen thi jeg frygter da, at Fremlæggelsen kunde komme for silde; muligviis ogsaa denne kunde skee stykkeviis. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.