Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-07)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 7. Mai 1870.

Kjære Vedel! . . .

Da Ministeriet meget godt een af de første Dage ved Conflict med Folkethinget kan ophøre at existere vilde jeg anbefale at [forskellige løbende Sager] expederes i den allerførste Tid. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.