Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-22)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 22. Mai 1870.

Kjære Vedel! Jeg troer at Tiden er meget kostbar og hvis der ikke meget hurtigt gjøres Forsøg til ved Hjælp af Doctrinaire og Godseiere at danne en energisk Modstand mod Venstre, vil Kongemagten forsvarsløs maatte overgive sig, thi skal Kongen blive nødt til at danne et Ministerium af den tilfældige Majoritet i Folkethinget især efter at en Adresse er indgivet af denne Majoritet, da kan ikke længere Fiction om dens Frihed i Valget af Ministre fastholdes; og jeg kan ikke see dette modificeret enten ved Navnet Zytphen eller ved Carlsen. 1 ) —

Jeg vilde glæde mig ved at kunne tale med Dem engang idag og læg Krieger om De kan Andræ Alvoren i det nuværende Moment paa Sinde, thi for mig staaer det som om et Valg til Venstre vil afgjøre vor Skjæbne.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.