Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 26. Mai 1870.

Kjære Vedel! Hvis De vilde uleilige Dem herop til mig i Formiddag vilde det være mig overordentlig kjært for at jeg derved kunde sættes i Stand til at bidrage til at befordre den endelige Decision med Hensyn til et nyt Ministeriums Dannelse, thi det forekommer mig at det gaaer noget langsomt; vel har jeg siden igaar vi sidst saaes ikke talt Politik, da jeg har levet sammen med min Familie, men jeg venter at kunne gjøre Kongen min Opvartning inden hans Afreise og derigjennem erfare om Holstein heelt har opgivet Sagen.

C. E. Frijs.

P. Vedels Prwatpapirer.