Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-27)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 27. Mai 1870.

Kjære Vedel! Da jeg haaber at være tilbage her imellem 4 og 5 Eftermiddag beder jeg Dem om at see ind til mig paa Veien hjemad, da jeg ret meget ønskede at raadføre mig med Dem om Adskilligt. —

C. E Frijs

P. Vedels Privatpapirer.