Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-29)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
vr. Kjøbenhavn, 29. Mai 1870.

Kjære Vedel! . . .

Den nye Conseilspræsident (samt Frue) 1 ) ere ingenlunde tilfredse med at Udenrigsportefeuillen ikke er fulgt med, men jeg er overbeviist om, at den skete Ordning er den bedste; dog kan dette nok gjøre, at Rivningerne blive forskjelligartede, Fonnesbech fik da saavidt jeg veed det hvide Baand. 2 ) Jeg haaber at De imorgen inden De gaaer op i Udenrigsministeriet aflægger mig en lille Visit paa Veien. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.