Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-06-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Tirsdag, 28. Juni 1870.

Kjære Kammerherre.

Mange Tak for Deres Brev og for Deres venlige Interesse for mig, destoværre er min Reise nu bleven noget udsat fordi Ministeren ikke vil lade mig reise før Rigsdagen er forbi og han selv derefter har giort en lille Tour paa 1 à 2 Uger til Lolland. . . .

Her er Intet foregaaet siden De sidst hørte fra os. Rigsdagen gaaer sin Gang og jeg vilde snart ønske at vi kunde tilføie »og sin Vei«, men endnu kan det vare Noget. Jeg haaber at skrive Dem til, før jeg engang kommer afsted.

P. Vedel.