Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-06-29)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Frijsenborg, 29. Juni 1870.

Kjære Baron Rosenørn! . . . Jeg seer, at H. Kryger er i Byen og formoder at De bliver jevnlig lidt plaget af dennes Aabenbarelser. . . .

C. E. Frijs.

Oreby.