Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 14. Juli 1870.

Jeg havde ventet at kunne i Formiddag tilstille Deres Excellence en fredelig Bapport; men det Første jeg saae imorges var den vedlagte foruroligende Efterretning fra Ems; og umiddelbart derefter er al min Tid bleven optaget af Besøg, hvorved jeg ikke er bleven klogere end jeg var, men hvorved jeg er bleven forhindret fra at gaae ud; og saaledes vil s. 485 jeg ikke faae Tid til nogen ordentlig officiel Meddelelse med den Post som i Formiddag afgaaer herfra til Kbhvn. Jeg kan ikke sige Andet, end at hiin Efterretning fra Ems der suppleres ved Telegrammet fra Paris om Hertugen af Gramonts Erklæring igaar, forekommer mig at fjerne, for ikke at sige ganske at tilintetgjøre den Udsigt til Fred der viiste sig igaar.

G. Quaade.

Oreby.