Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1870-07-16)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn.
St. Petersborg, 16./4. Juli 1870.

Deres Excellence,

. . .Jeg hører her kun bekræfte, at Pragerfreden ei endnu er bleven Gjenstand for nogen Reclamation eller Omtale fra fransk Side. General Fleury har forsikkret mig dette, som ogsaa bekræftes i Udenrigsministeriet. Men denne Sags Fremdragelse vil ei mangle, og vil saa Danmark kunne undgaae at blive dragen ind med i Striden? Jeg har her hørt enkelte Yttringer, der synes at tyde paa, at Franskmændene skulde have isinde at gjøre en Diversion imod Preussen i Hertugdømmerne ved Hjælp af deres Flaade — og at de vilde ansee det for meget fordeelagtigt at være i Besiddelse af et Udgangspunkt for deres Operationer paa en af de danske Øer. — Men som sagt, dette er kun enkelte Yttringer, tildels faldne i en Samtale med den herværende franske Militairbefuldmægtigede. . . .

E. vind

Depeche Nr. 24, modtaget 22. Juli 1870.