Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 16. Juli 1870.

Secrète: [Meddelelse om Hollands Neutralitetserkl. Ordene er omtrent de samme som i Begyndelsen af Depechen af 16. Juli Nr. 26.] 1 )

Gjorde vi det samme, mener jeg, Redaction forbeholdt, at vi burde tilføie, at en saadan Politik vil blive meget vanskelig ligeoverfor Opinionen. Derfor maa man lette os den, om ikke ved Gjerninger, saa ved materielt sikkrede Løfter om Reparation efter Krigen.

Quaade

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 16. Juli 1870 Kl. 3.10 Efterm.