Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1870-07-16)

Krigsministeriet til Lejrdivisionen i
Hald
.
Fortroligt.
Krigsministeriet, Kjøbenhavn, 16. Juli 1870.

Det er Regjeringen magtpaaliggende, at der ikke finder nogensomhelst Glædesdemonstration Sted i Anledning af Krigen mellem Frankrig og Preussen.

For Ministeren
Thomsen.

Koncept til Chiffertelegram. — Krigsministeriets fortrolige udgaaede Sager 1870, Krigsministeriets Arkiv.