Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-07-18)

Optegnelse af Direktør P. Vedel.
18. Juli [1870].

Heydebr. kom kun for at rectificere en lille Feiltagelse m. H. t. Meddelelsen om Fyrenes Slukning. Han vilde ikke indlade sig paa nogen videre Samtale. Jeg bemærkede i Forbigaaende da han paa mit Spørgsmaal benægtede at Krigen endnu var erklæret, at det da forekom mig noget prématuré at Holland havde declareret sig neutralt hvori han ogsaa var fuldkommen enig.

Mohrenheim »glædede sig over Regeringens sage résolution strax at erklære høitideligt at vi vilde holde den stricteste Neutralitet under alle Eventualiteter.« Jeg sagde at jeg ikke troede [ufuldendt].

P. Vedels Privatpapirer.