Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Frederik Tietgen (1870-07-19)

Etatsraad C. F. Tietgen til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
19. Juli 1870.

Grev Moltke har anmodet mig om at meddele Udenrigs Ministeriet for det Tilfælde at hans Depecher skulde blive forsinkede:

1) Det franske Krigs Ministerium har sluttet Contract med »Messageries Imperiales« og Compagnie transatlantique om Befordring af 35000 Mand inclusive hvad Krigs Skibene kunne tage til 50 Francs pr. Mand at levere

i Nordsøen i 3 Dage

i Østersøen i 5 »

12 Pantser Skibe afgaae til Østersøen under Bouet Vilaumez.

2) Frankrig har uopfordret erklæret at ville respectere Belgiens Neutralitet, Belgien har erklæret sig rede til og istand til at forsvare sin Neutralitet imod Preussen.

Af seneste Meddelelser kan jeg see at den franske Flaade d. 25. Juli kan ventes ved Fredrikshavn.

C. F. Tietgen.

Politiske Koncepter. U. A.