Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: ukendt (1870-07-19)

Bestyrer Mygind, Store Nordiske Telegrafselskab, Newcastle, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
19. Juli 1870.

Pr. Telegraf modtaget følgende Telegram fra Grev Moltke Paris, indleveret dersteds idag Kl. 4.35.

Udenrigsministeren har forsikkret mig, at fransk Escadre vil være i Østersøen om sex eller syv Dage. General Raasløff reiser i Aften hjem over London med vigtige Depescher.

Moltke.

Mygind Newcastle.

Telegram (for sidste Afsnits Vedkommende Chiffertelegram), indleveret i Newcastle 19. Juli 1870, Efterm.