Danmarks Breve

BREV TIL: Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-07-20)

Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt
.20. Juli 1870.

Kjære Motzfeldt.

Idag kun eet Ord. De seer, at det nu er fuldt Alvor; det er virkelig Krig, en Krig af den alleralvorligste Natur, omend Stormagterne til en Begyndelse holde sig udenfor. Hele Tydskland staaer samlet, og aabenbart med den numeriske Overvægt.

Hvad der for os giver det allerførste Moment en saa meget alvorligere Betydning, er den igaar modtagne Privatefterretning, at den franske Regjering har afsluttet Contract med Messageries impériales og Compagnie transatlantique om at befordre en forholdsviis betydelig Landgangshær til Østersøen, under Beskyttelse af Bouet Villaumez’s store Pantsereskadre. I Løbet af en Uge, eller maaskee mindre vil denne Expedition være her i Østersøen.

Hvad vilde De gjøre i Danmarks Sted?

Fr. Krieger.

Motzfeldts Paategning: Besv. 22. Juli. — Tilhører Assessor U. Motzfeldt, Kria.