Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1870-07-20)

General Biilow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 20. Juli 1870.

Deres Excellence,

1) Hans kongelige Høihed Prindsen af Wales vil i Slutningen af Ugen, med et kongeligt Krigsskib, afgaae directe til Kjøbenhavn. — Fredag med Dronningens Damp-Yacht.

2) General Raasløff ankom imorges fra Paris, men fortsatte faa Timer efter Reisen til Newcastle for med et derfra iaften afgaaende Dampskib at retournere til Kjøbenhavn.

3) Fransk Capitaine de Vaisseau L. de Champeaux ankom hertil igaar fra Paris og agter at gaae til Kjøbenhavn, ligeledes pr. Newcastle iaften. . . .

De samme Correspondancer [fra Paris, i »Times«] sige: »Det antages for vist, at en Alliance mellem Frankrig og Danmark er bleven afsluttet, og at Danmarks Jernskibe-Escadre er gaaet tilsøes. Imidlertid stemmer dette ikke med andre Efterretninger, der forsikkre, at Frankrig vil fægte alene.(?) . . .

J. Bülow.

Depeche Nr. 36, modtaget 23. Juli 1870.