Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-20)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 20. Juli 1870.

Deres Excellence,

Lesourd har samtaleviis betroet mig, at han anede, dog kun anede, at hans Regjering vilde foretage Eet eller Andet i Kjøbenhavn. Jeg svarede, at jeg ikke kjendte min Regjerings Hensigter, men var vis paa, at vor Neutralitet var til mindre Byrde for Frankrig end Alliancen vilde være. . . .

Quaade.

Depeche Nr. 30. Chiffer.