Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1870-07-23)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 23. Juli 1870.

Minister Andrassy har interpelleret mig, om Rusland har tilraadet os Neutralitet mod Løfte om Nordslesvig efter endt Krig.

Falbe.

Chiffertelegram, indleveret i Wien 23. Juli 1870 Kl. 7.5 Form.