Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-07-24)

Lensgreve C. E. Frijs til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg.
Frijsenborg, 24. Juli 1870.

Kjære Ven!

. . . Nu er da endelig den længe imødesete Begivenhed, Uvenskab og Krig imellem Frankrige og Preussen, blevet til Virkelighed; meget staaer nu paa Spil, thi denne Kamp vil iblandt Andet afgjøre definitivt Smaastaternes Existents; seirer Preussen da seirer Barbari — for os bliver det Trældom.

Ingen kunde have ahnet dette for 3 Maaneder siden, og Ventetiden var lang. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A. — Regenburgs Paategning: Sv. 28. Juli 1870.