Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-07-25)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 25. Juli 1870.

Udenrigsminister Gramont beder om at vente saa længe som muligt med en Neutralitetserklæring og at der i ethvert Fald i samme holdes en Bagdør aaben. Fransk Escadre forladt Cherbourg igaar Eftermiddag. Cadore reiser imorgen. —

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 25. Juli 1870 Kl. 6.10 Form., modtaget 26. Juli. — I Randen er tilføjet: meget vanskelig at dechiffrere. F. L[und].