Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-07-26)

Lensgrevinde Thyra Frijs til Direktør P. Vedel.
Frjb., 26. Juli [1870].

Allerede igaar havde jeg havt isinde at telegraphere til Dem, gode Etatsraad Vedel, da jeg havde en Følelse af, at De kunde ønske at min Mand kom over. — Iaftes kom der et Telegram fra Rosenørn, der har bragt ham til at forlade sin landlige Ro, trods hans store Lyst til at forblive hjemme. Jeg er naturligviis temmelig bekymret i disse urolige Tider s. 562 men lægger den egenkjærlige Sorg tilside. Kan De faae Tid at sende mig et Par Ord, hvis min Mand bliver mere end en Dag over i Kbhvn., vil jeg sætte Priis derpaa.

36

Th. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.