Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-07-27)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 27. Juli 1870.

Keiseren reiser imorgen til Hæren med Prinds Napoleon, som ikke faaer Commando over den eventuelle Expedition i Norden.

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 27. Juli 1870 Kl. 6À5. — I Randen er tilføjet: meget vanskelig at dechiffrere.