Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Vilhelm Christoffer Crone (1870-07-27)

Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger.
Kjøbenhavns Politi. Politikammeret, 27. Juli 1870.

Hermed har jeg den Ære at sende en Indberetning fra Politiinspecteur Hertz angaaende Capitain Jens Petersen fra s. 565 Slesvig, der siden i Søndags opholder sig her i Staden, hvor han dog ikke har Bopæl, da han nemlig er Gjæst hos Lieutenant Wolff paa Vodroffsvei under søndre Birk. Jeg skal tillade mig at indfinde mig i Justitsministeriet imellem Kl. 3 og 4 i Eftermiddag forat forhøre, om Deres Excellence vil give mig nogen særlig Instruction den nævnte Person vedkommende.

Iøvrigt veed jeg for Øieblikket Intet at meddele.

V. Crone.

Kriegers Papirer. R. A.