Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-07-27)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 27. Juli 1870.

Kjære Rosenørn! Idet jeg indesluttet sender Dem den mig laante Rapport efter at have afskrevet den selv til eget udelukkende Rrug, har jeg noteret mig et Par Punkter, hvorom jeg enten iaften eller imorgen Formiddag skal discutere mundlig med Dem. —

C.E. Frijs

Oreby.