Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Theodor August Jes Regenburg (1870-07-27)

Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger.
Skanderborg, 27. Juli 1870.

Kjære Krieger.

Skjøndt P. fra Heilsminde har været i Pengetrang, og ikke nyder nogen særlig Anseelse, har jeg dog ingen Grund s. 567 til at ansee ham for en preussisk Spion. Vil man gjøre noget for Krüger troer jeg at man skulde gjøre det gjennem hans Søster. Det var let at sende en af de yngre Slesvigere derover. Skau i Crim. og Politirettens Contoir 1 ) kunde angive en og være Mellemmand. Min Søster har forøvrigt allerede skrevet til Bevtoft men ikke faaet Svar.

Deres andet Spørgsmaal er vanskeligt at besvare uden nærmere Data. Vil man ikke holde sig til Eideren, skulde man vistnok holde sig til Slien med Forbehold senere at udskille enkelte Steder hvis dertil fandtes Anledning. Man kan ikke have Flensborg uden at give det et sydligt Opland, ellers vil det hensygne som Ribe og let blive en Pæl i Kjødet. Men meget kommer an paa de Principer man vil gaae ud fra.

Jeg kommer netop og faaer Deres Brev kort før Postens Expedition efter en Udflugt, og maa derfor fatte mig i yderste Hast. Jeg skal senere see nærmere paa Spørgsmaalet og udtale mig nærmere i al Fald hvis De vil give lidt nærmere Holdepunct.

A. Regenburg.

Kriegers Papirer. R. A.