Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-07-28)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 28. Juli 1870).

Kjære Rosenørn! Det blev mig umuligt at komme igaaraftes ... og det vil vistnok knibe med, at jeg idag kan komme op at tage Afsked, . . . men hvis jeg nu ikke skulde være saa heldig at træffe Dem endnu engang forinden min Afreise iaften, beder jeg Dem være forvisset om at jeg med stor Glæde staaer til Tjeneste med den Erfaring og Kjendskab, som jeg har høstet i de sidste Aar. — ...

C. E. Frijs.

Oreby.