Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-07-28)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 28. Juli 1870.

Da jeg først kom hjem Klokken 12 og nødig vilde sees idag, da De har Ministerconference paa Udenrigsministeriet, af de udenlandske Ministre, var det mig umuligt at følge Deres Opfordring; er der en bestemt Besked som De ønsker s. 570 at give mig i een eller anden Retning, da er jeg fra nu af o: Klokken 11/2 og indtil Haffners Afreise til Fredensborg hos min Svoger paa dennes Privatbolig.

C. E. Frijs.

Oreby.