Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Vilhelm Christoffer Crone (1870-08-01)

Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger.
Kjøbenhavns Politi. Politikammeret, 1. August 1870.

De enkelte Officerer fra de franske Krigsskibe paa Rheden, der i disse Dage have været i Land, ere blevne modtagne med umiskjendelige Beviser paa Sympathie fra Befolkningens Side navnlig paa Toldboden og i Tivoli.

Inat har en Deel Folk, formodentlig hjemvendende fra Tivoli, begivet sig gjennem Byen til St. Annaplads forat bringe den franske Gesandt et Hurra. De adskiltes imidlertid, da en af de tilstedeværende Politibetjente angav, at Gesandten boede paa Landet. Naar jeg i Løbet af Formiddagen har modtaget de vedkommende Politistationers Rapporter, skal jeg Kl. 3 à 4 komme til Deres Excellence og give nærmere Beretning om, hvad der saaledes er passeret.

V. Crone.

Kriegers Papirer. R. A.