Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Vilhelm Christoffer Crone (1870-08-01)

Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger.
Kjøbenhavns Politi. Politikammeret, 1. August 1870.

Da jeg ikke kom tidsnok til at træffe Deres Excellence i Ministeriet Kl. henimod 4, tillader jeg mig herved at sende de indkomne Rapporter angaaende den i mit Brev i Formid- dags ommeldte Tildragelse. Det vil deraf sees, at den er uden al Betydning. Jeg har talt med de to Personer, der skulde have opfordret til Gjentagelse iaften. De benægte det og jeg har ingen Grund til at antage, at noget Saadant paatænkes.

V. Crone.

Kriegers Papirer. R. A.