Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-01)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Frijsenborg, 1. August 1870.

Kjære Rosenørn! Indesluttet sendes et Brev jeg har modtaget i den Formening, at jeg endnu skulde være Udenrigsminister og hvilket derfor retourneres; det gjorde mig ondt at jeg ikke den sidste Dag fik talt med Dem, ligesom jeg havde ønsket at erfare Deres Indtryk af Prindsen af Wales’s Stemning etc., men jeg formoder næsten at dette ikke har været gunstigt for vor Sag; i Virkeligheden gjør det ikke Stort hverken fra eller til hvad han mener, men det kan aldrig skade at være opmærksom paa alle Smaating. Endvidere ønskede jeg at erfare lidt om den fransk-raasløffske Pression, hvis heri er passeret Noget. . . .

C. E. Frijs.

Oreby.