Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-08-01)

Justitsminister A. F. Krieger til Direktør P. Vedel.
Mandag, 1. August 1870.

Kjære Vedel.

1) Troer De ikke det er nødvendigt at telegraphere efter Grev Frijs. (Hall vil øieblikkeligt Samtykke til eventuel Alliancetractat). Hvis De er enig i Frijs’s Hidkaldelse saa giv Telegrammet den nødvendige nærmere Præcision for at det kan komme strax frem, og send det i mit Navn, hvis De ikke vil sende det i Deres.

2) Rosenørn fik Ordre at være tilstede ved Cadores Audients hos Kongen.

3) Kl;. 3½ troer jeg Rosenørn bestilte Ferréol—Cadore.

4) Kl. 7½ samles Ministeriet i Udenrigsministeriet for at høre Cadores Meddelelse.

5) Det var ønskeligt om vi forinden kunde tales ved. Hvis De tager ind igjen efter Middag, kunde jeg søge Dem i Deres Hule paa Amalienborg et Quarteer iforveien hvis jeg fik et Vink.

Fr. Krieger.

E. Skr. I ethvert Tilfælde kommer De nok til i Aften at skrive et Alliancetractatsudkast.

P. Vedels Privatpapirer.