Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-08-02)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 2. August [1870].

Marineministeren anmoder om, at vor Farcyske? Kanonbaad her overlades Frankrig, mod at en lignende strax paabegyndes til os. —

Moltke.

Afskrift af Chiffertelegram, sendt pr. Post til Newcastle. — P. Vedels Privatpapirer.