Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-03)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke- Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 3. August 1870.

Efter nu at have giort den paagiældende Personligheds Bekjendtskab, gientager jeg indstændigt mit Telegram af Søndag.

Rosenørn-Lehn

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 3. August 1870.