Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-08-04)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 4 août 1870.

Dépêche du 31 incompréhensible répétition demandée de suite n’arrive pas.

Moltke.

Telegram, indleveret i Paris 4. August 1870 Kl. 3.15 Efterm. Tilføjelser:

Ingen Anmodning om Gjentagelse indkommen til Mnst., 5. Aug. Morgen Kl. 8.

F. L.

Skal jeg ikke sende en Afskrift af Telegrammet med den Reisende?

[F. L.]

Det er bedst at gjentage Depechen med Talchiffer (altsaa maa De oversætte den), derimod fører det ikke til Noget at sende Afskrift med Vogt, da Indholdet staaer i den skrevne Depeche.

P. V.

Sagen stillet i Bero efter den imorges fra Paris ankomne Chifferdepeche. 5. Aug.

F. L.