Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-04)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 4. August 1870.

Kjære Rosenørn! Idet jeg herved remitterer de mig tilsendte eller rettere laante Depecher undlader jeg ikke at bemærke, at Iveren med at afsende et Troppecorps er betydeligt kølnet saavel med Hensyn til Afsendelsens Datum som til Styrken; Quaades Depecher ere efter min Formening i ganske overordentlig Grad lidet trøstende, thi Anviisningen paa Kronprindsen af Preussen, under hvem Bismarck aldrig vil komme til at tjene, er lidt vel plump, og Antydningen om at de ikke ville kunne drage Nytte af de Fordele vi tilsikkre de krigsførende Magter, er sikkert ikke uden Hensigt. — For ham efter hele hans Væren og Tænken er en lille Stat eller Person = med et foragteligt Individ. — Vil De sende mig idag den tidt omtalte Optegnelse 1 ) item Instrux og Fuldmagt.

C. E. Frijs.

Oreby.