Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-08-04)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn- Lehn.
Torsdag [4. August 1870?].

Kjære Excellence.

General Baasløff har idag været heroppe og sagde mig at han vilde søge Dem imorgen i Hôtel Royal, skjøndt jeg for at skaffe Dem lidt Tid, forberedte ham paa Muligheden af ikke at træffe Dem før længere hen paa Dagen her i Ministeriet. — Han forlangte at see Instructionerne, men jeg sagde at jeg ikke kunde vise ham dem, da De havde givet mig Ordre til at fremme Reenskriften saaledes at de kunde snarest muligt forelægges Kongen. Han vil naturligvis tale derom imorgen med Dem. Da De ønskede at have Instruxen s. 617 for at bestemme hvorledes De vilde udtale Dem om Sagen til ham, tillader jeg mig at vedlægge Concepten.

P. Vedel.

Oreby. — Brevets Datering er usikker, men rimeligvis er det skrevet paa den i Parentesen angivne Torsdag, i hvilket Tilfælde Talen er om Instrukserne til Grev Frijs.