Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-05)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 5. August 1870.

Kjære Hr. Directeur!

Jeg remitterer Dem herved Udkastet til Instruxen til Grev Frijs, som man var meget vel tilfreds med i Ministerraadet. Hav den Godhed at lade tage to Afskrifter deraf til imorgen Form. Kl. 10 ɔ: 1 til Kongen og 1 til Greven.

Dernæst beder jeg Dem at telegraphere til General Bülow med Forespørgsel om han veed Noget om hvad den engelske Regjering har svaret paa den russiske Opfordring til at ud- øve en fælleds Pression i Paris, eller om han med stor Varsomhed kan opsnuse Noget derom. 1 )

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.