Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-08-05)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 5. August 1870.

Udenrigsministeren har sagt mig idag, at han selv i ethvert Fald meget snart vil tilbagekalde Cadore, at det i Ministerraadet idag er afgjort, at de (omhandlede Tropper?) 2 ) skulle være organiserede Tropper, at Krigsministeren har erklæret, at de ville være færdige til Afreise den 20de. Som Følge af Meddelelser fra Cadore synes Gramont ikke at troe paa Regeringens Tilbøielighed til Alliancen. Han sagde, at Tropperne ikke vilde blive sendte til Østersøen, før bestemt Afgjørelse foreligger.

Ligeledes af Gramont erfaret, at Østerrig provisorisk vil holde sig neutral og at Rusland har erklæret her at ville opgive s. 622 Neutraliteten, naar Østerrig bryder den, hvorpaa han havde svaret, at Rusland i saa Henseende maatte henvende sig til Østerrig. —

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 5. August 1870 Kl. 12.55 Form., modtaget s. D.