Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-05)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 5. August 1870.

Kjære Rosenørn! For det Første kan jeg ikke have noget Begreb om, hvornaar Samtalen med Hertugen er endt, for det Andet vil det være meget vanskeligt at jeg kan have min Rapport færdig til Klokken 23/4, saa at De kan benytte den til Ministerconferencen, men hvis det er mig muligt skal jeg see at træffe Dem i Udenrigsministeriet forinden De gaaer til Ministermøde.

C. E. Frijs.

Oreby.