Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-08-06)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 6. August 1870.

Efter competente Folks Mening kunne de i Ministerraadet om Expeditionen tagne Beslutninger ikke realiseres, da der er Brug for Alt ved Rhinen.

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 6. August 1870 Kl. 6.33 Efterm.