Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-06)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 6. August 1870.

Meget stærkt Tryk her fra Rusland og England. Rusland og maaskee England ville true i Paris i Anledning af Al- liance mellem os og Frankrig. Cadore maa snarest muligt bort. Ikke i Frankrigs Interesse at Tractat for Øieblikket sluttes.

Rosenørn-Lehn.

Koncept til Chifferteleqram, indleveret i København 6. August 1870 Kl. 10 Efterm.