Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-07)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 7. August 1870.

Kjære Vedel! Nødig vil jeg uleilige Dem mere end høist nødvendigt, men da jeg haaber at have endt min Gjerning idag eller senest imorgen, vil jeg spørge om det convenerer Dem bedst at jeg besøger Dem idag Aften Klokken henved 8, eller imorgen tidlig; — hvis det lod sig gjøre vilde jeg i Deres Sted gjøre mig usynlig i Eftermiddag for at kunne drage lidt frisk Luft og fornye mine Kræfter, der ville blive stærkt beslaglagte i den Uge, der nu forestaaer. —

Jeg tænker at tale med Hertugen imellem 11 og 1 idag. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.