Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christopher Georg Andræ FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-07)

Lensgreve C. E. Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ.
Kjøbenhavn, 7. August 1870.

Da jeg næsten ikke fik talt med Dem igaar paa Grund af den for mig uventede Afbrydelse vilde det være mig overordentlig kjært, om jeg idag kunde komme til at samtale med Dem, thi det staaer for mig som om vi nu staae paa et meget critisk Vendepunkt, med en Blanding af ydre og indre Farer; Ministeriet i sin nuværende Form holder ikke længe sammen, Kongen vil vanskelig kunne danne et nyt s. 638 Ministerium efter sin nærværende Opfattelse af Forholdene, og det forekommer mig derfor sandsynligt det vil ende med et Hallsk Ministerium. —

Jeg haaber at være færdig med Forhandlingen med min Hertug idag Klokken 2 og da dette er den sædvanlige Tid paa hvilken De begiver Dem til Byen beder jeg Dem om venligst at ville see ind til

Deres Dem meget forbundne

C. E. Frijs.

Andræs Privatarkiv. R. A.