Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Hans Rasmussen Carlsen (1870-08-10)

Hofjægermester H. R. Carlsen til Justitsminister A. F. Krieger.
Gl. Kjøgegaard, 10. August 1870.

Kjære Ven! Naar De har læst indlagte Brev 1 ), saa send mig det straks tilbage. —

H. Carlsen.

Kriegers Papirer. R. A.