Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-08-10)

Justitsminister A. F. Krieger til Etatsraad Regenburg.
10. August 1870.

Kjære Regenburg!

Der er til Krigsministeriet — fra Salicath i Haderslev — indkommet et Andragende om at Krygers Søn, der er Menig i 10de Bataillon (for Tiden i Fredericia) maatte blive fri for Tjeneste for at styre Faderens Gaard.

Vilde De ikke undersøge og meddele mig

1) om den unge Kryger ønsker det,

2) om det er et forstandigt Ønske, med andre Ord, om han har sikkret sig at kunne komme til Bevtoft (mon ikke Søsteren styrer Gaarden nok saa godt).

Hvilke sørgelige Efterretninger fra Frankrig!

Fr. Krieger.

Regenburgs Paategning: Sv. 24. Aug. 1870, — Regenburgs Privatarkiv. R. A.