Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1870-08-11)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 11. August 1870.

Granville indledet pourparlers om Neutralitetsliga med Rusland, Østrig, Italien. Beust uvillig, hans Stilling truet.

Falbe.

Koncept (Gesandtskabsarkivet, R. A.) til Chiffertelegram, indleveret i Wien 11. August 1870 Kl. 10 Form.