Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-08-15)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron RosenørnLehn.
15. August 1870.

Kjære Excellence.

Det er idag Napoleonsdag og Udenrigsministeren har altid pleiet at indfinde sig ved Messen i det catholske Capel. Det er vel ingen Nødvendighed, men under nærværende Om- stændigheder vilde det maaskee see besynderligt ud om De udeblev.

P. Vedel

Oreby.