Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-08-17)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 17 août 1870.

Lisez dans télégramme d’hier »sans s’être prévenues« au lieu de »sans entente préalable«. —

Moltke

Chiffertelegram, indleveret i Paris 17. August 1870 Kl. 2.50 Efterm.